Mevzuat

RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

5070 SAYILI ELEKTRONİK İMZA KANUNU

STANDART DOSYA PLANI

İYTE İMZA YÖNERGESİ